REKVALIFIKAČNÝ KURZ S AKREDITÁCIOU MŠ SR - MANIKÚRA A NECHTOVÝ DIZAJN

Číslo akreditácie pre odbor Manikúru (manikúra a nechtová modelácia) - 3234/2021/49/1

 

Naša spoločnosť sa už 25 rokov venuje okrem predaja širokého sortimentu modelačných materiálov a vybavenia nechtových štúdií tiež poriadaniu rekvalifikačných kurzov. 
Rekvalifikačné kurzy sú určené ako pre úplných začiatočníkov, ktorí chcú nájsť uplatnenie na trhu práce, prípadne si otvoriť živnosť v tomto odbore, tak pre pokročilých, resp. už vyškolených manikérov, ktorí chcú svoje vedomosti a zručnosti zdokonaliť.

 

Kurzy, ktoré poriadame sú intenzívne (denná výuka 10-12 hodín ), prebiehajú v malých skupinkách pod neustálym dohľadom skúsených lektorov. Po absolvovaní rekvalifikačného kurzu vo všetkých troch moduloch Manikúra + nechtová modelácia UV GÉLOM + nechtová modelácia AKRYLOM si môžte na základe získaného osvedčenia otvoriť živnosť ako Manikér alebo sa v tejto oblasti zamestnať. Osvedčenie s akreditáciou MŠ SR nahrádza skúšku z hygienického minima, čiže absolventom so záujmom o otvorenie živnosti v tejto oblasti povinnosť absolvovať ďalšie hygienické minimum odpadá. Dlhoročné skúsenosti, vysoká odbornosť, individuálny a profesionálny prístup a stovky našich úspešných absolventov sú zárukou vašej správnej voľby práve pre naše školiace stredisko. Naši absolventi získavajú komplexné teoretické i praktické zručnosti. Naším cieľom je, aby sa absolventi stali v oblasti nechtového dizajnu a manikúry profesionálmi a boli schopní ponúknuť svojim klientom široké služby. Bezplatné dodatočné poradenstvo pre absolventov je samozrejmosťou.

 

PLÁNOVANÉ   TERMÍNY:

od 16. októbra 2023

MODULY:  

 • MANIKÚRA + NECHTOVÁ MODELÁCIA UV GÉLOM + NECHTOVÁ MODELÁCIA AKRYLOM

 

Cenník:

 • CENA KURZU:  =550,00€ vrátane DPH, komplet za všetky tri moduly (namiesto 790,00 €) 

 

Cena zahŕňa:  

 • učebné skriptá,
 • učebný a spotrebný materiál,
 • ľahké občerstvenie (nezahŕňa obedy),
 • osvedčenie s akreditáciou MŠ SR,
 • následné poradenstvo

 

PODMIENKY PRE ÚČASŤ:

 • 2 vlastné modelky na 5. a 6. deň kurzu !!!  (na každý deň jedna modelka, modelky nesmú mať namodelované nechty)
 • záloha vo výške 50,- € - zaplatená do 7 dní od podania prihlášky, najneskôr 10 dní pred termínom kurzu. Zvyšná cena kurzovného uhradená najneskôr v deň zahájenia kurzu ráno.

 

ROZVRH KURZU:

 • rekvalifikačné kurzy prebiehajú v malých skupinkách s maximálnym počtom 4 osôb pod nepretržitým vedením skúsených lektorov s dlhoročnou praxou. Kurzy sú časovo rozdelené na teoretickú a praktickú časť. Je to intenzívny kurz, každý deň sa začína o 8,00h a končí v podvečerných hodinách.

 

TEORETICKÁ ČASŤ ZAHŘŇA:

 • základy anatómie,
 • fyziológie,
 • dermatológie,
 • kožné choroby,
 • dekontaminácia,
 • starostlivosť o prirodzené nechty,
 • starostlivosť o pokožku rúk,
 • úvod do nechtovej modelácie,
 • modelácia nechtov UV gélom,
 • druhy gélov, ich použitie, pomôcky,
 • hygiena a ochrana pri práci,
 • organizačné, ekonomické a právne informácie.

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ZAHŘŇA:

 • ošetrenie prirodzených nechtov
 • ošetrenie pokožky rúk
 • suchá manikúra, japonská manikúra
 • modelovanie nechtov UV gélom
 • technické postupy:
 • spevnenie, modelovanie, predlžovanie prirodzených nechtov
 • francúzska manikúra
 • úprava a dopĺňanie namodelovaných nechtov
 • snímanie modelácie
 • lakovanie
 • praktické precvičovanie

 

Počas celého kurzu majú účastníci k dispozícii všetok potrebný materiál pre výuku zdarma.    

       

FORMA ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY:

Po úspešnom absolvovaní kurzu obdržíte osvedčenie  pre daný odbor (Manikúra a nechtová modelácia UV gélom) s akreditáciou Ministerstva školstva. Na základe osvedčenia sa môžete zamestnať v danej oblasti a získavať potrebnú prax. Kvalita a hĺbka poskytnutých informácií a získaných zručností na rekvalifikačnom kurze Vám pomôžu v sebaistom rozbehu do nechtového dizajnérstva, treba dať však dôraz na to, že dobrých nechtových dizajnérov z Vás urobí až prax a ďalšie zdokonaľovanie sa. V tejto fáze sú Vám k dispozícii naše služby vo forme poradenstva. 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Cena kurzu zahŕňa osvedčenie, učebné skriptá, malé občerstvenie, modelačný materiál používaný pri výuke. Cena nezahŕňa modelačný materiál pre domáci odber – základnú výbavu. Nie je podmienkou základnú výbavu pre nechtovú modeláciu zakúpiť priamo na kurze. Avšak z hľadiska efektívnosti kurzu odporúčame si túto výbavu zakúpiť, aby ste sa mohli v čo najkratšom čase v tomto odbore zdokonaľovať a využívať čerstvo nadobudnuté znalosti.

Platbu za kurz prípadne tovar je možné uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou. Záloha na kurz sa uhrádza poštovým poukazom na našu adresu alebo prevodom na účet do 7 dní od podania prihlášky. 

 

V prípade, že si zakúpite základnú výbavu priamo na kurze, bude Vám poskytnutá na tento tovar ZĽAVA 10%.